Multiple Skleroz Hastalığı

Multiple Skleroz
MS, sinir hücresini koruyan ve gelişimini sağlayan miyelin kılıfın bağışıklık sistemi tarafından yıkıma uğratıldığı otoimmun inflamatuvar bir hastalıktır.
MS, sinir hücresini koruyan ve gelişimini sağlayan miyelin kılıfın bağışıklık sistemi tarafından yıkıma uğratıldığı otoimmun inflamatuvar bir hastalıktır. Bu yıkım sonucu omurilik ile beyin arasındaki iletişim kesilir ve en sonunda sinir hücresi ölür. MS hastalığının belirtileri spazm, idrar kaçırma, bağırsak sorunları, yürümede zorluk ve yorgunluktur.

MS hastalığının tedavisinde hedeflenen başarıyı yakalamak için yapılması gereken 2 temel amaç vardır;

1) Merkezi sinir sisteminin bağışıklık sistemi tarafından yıkıma uğramasını engellemek

2) Yıkıma uğrayan hücreleri onarmak

Kök hücreler bu 2 temel amaç için uygundur. Bağışıklık sisteminin miyelin kılıfı ve sinir hücresini yıkıma uğratmasını engellemek amacıyla, kendi kan ya da kemik iliğinden elde edilen kan kök hücre nakil işlemi sonrasında yoğun bağışıklık sistemini baskılayıcı tedavi uygulanan hastalar üzerinde klinik çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar sonucu hastaların bir bölümünde hastalıkta herhangi bir ilerleme olmadığı, bazılarında ise iyileşme olmadığı geri kalanlarda ise hastalığın gerilediği görülmüştür.

Hayvanlar üzerinde yapılan deneylerde embriyonik kök hücre ya da yetişkin beyin kök hücrelerinden elde edilen genç prekursör hücrelerinin nakil edilmesiyle hasarlanmış sinir hücrelerinin miyelin kılıfının onarımının mümkün olduğu tespit edilmiştir. Bu miyelin kılıf onarımı direkt ya da dolaylı olabilir. Direkt miyelin kılıfın onarımı; prekursör kök hücrelerin miyelin oluşturucu hücrelere dönüşümüdür. Dolaylı miyelin kılıfın onarımı ise prekursör kök hücrelerin bağışıklık sistemini baskılayıcı moleküller salgılayarak sinir hücrelerinin gelişmesini ve büyümesini sağlaması, yeni kan damarları oluşturması, ve/veya nitrik okside bağlı hücre yıkımını azaltmasıdır