Meme Kanseri Tedavisinde 20 yıllık Takip Sonuçlarını Karşılaştıran 2 Çalışma

Invaziv Meme Kanseri Tedavisinde Total Mastektomi, Yalnızca Lumpektomi ve lumpektomi ile birlikte Işın tedavisi Seçeneklerinin 20 yıl takip sonuçlarının karşılaştırılması. Fisher B ve ark. N Engl J Med 2002; 347:1233-41.meme kanseri tedavisi, meme kanseri belirtisi, meme kanseri takibi yapımı

NSABP grubu 1976 yılında invaziv meme kanserinde radiasyon tedavisinin eklendiği veya eklenmediği lumpektomi ile total mastektomiyi karşılaştıran bir çalışma başlattı. Toplam 1851 kadın çalışmaya dahil edildi. Bu hastalar 20`i aşkın süredir izlenmektedirler. Yalnızca lumpektomi yapılan grupta aynı meme de (kanser nedeniyle opere edilen) tekrar meme kanseri görülme oranı 20 yıl sonunda %14.3 iken radyasyonun eklenmediği lumpektomi grubunda bu oran %39.2 olarak bulunmuştur ki bu radyasonun eklenmesinin önemini göstermektedir. Bu yarar hastanın koltukaltı lenf tutulumundan bağımsız olarak ortaya çıkmatadır.

Yalnızca Lumpektomi ile tedavi edilen grupta ilk beş yılda meme kanserine bağlı tekrarlama, uzak organda ortaya çıkma veya ölüm görülme oranın çoğu ilk 5 yılda ortaya çıkarken, 10 yıldan uzun dönem takip edilenlerde yukarıda sayılan olayların görülme oranı %8.6 `ya düşmektedir. Buna karşılık Lumpektomiye radyasyonun eklendiği grupta meme kanserine bağlı bir olayın ortaya çıkması ilk beş yılda düşük olup 10 yıldan fazla takip edilenlerde bu oran %30.8`e çıkmaktadır.

Hastalıksız sağkalım, uzak organda metastaz görülmeden sağkalım ve toplam sağkalım açısından yalnızca lumpektomi veya radyasyonun eklendiği grup ile total mastektomi arasında fark bulunamamıştır.

Bu çalışma iki önemli noktayı vurgulamaktadir; 1-Tedavi şekli ne olursa olsun meme kanseri hastalar uzun dönemler boyunca ciddi olarak takip edilmelilerdir, 2- Invasiv meme kanserinde Lumpektomi sonrası radyasyon eklenmesi kadınlarda kabul edilebilir kozmetik sonuçları ve uzun donem sonuçları göz önüne alındığında halen uygun tedavi seçeneğidir.

Erken Meme Kanserinde Meme Koruyucu Cerrahi ile Radikal Mastektomiyi karşılaştıran Randomize Çalışmanın 20 Yıllık Takibi Veronosi U, ve ark. N Eng J Med 2002;347:1227-32.

Bu çalışmada araştırmacılar meme koruyucu tedavi ile radikal mastektomi nin 20 yıllık sonuçlarını değerlendirmişlerdir. 1973 ile 1980 arasında tümör çapı 2 cm`den küçük olan 701 kadin çalışmaya alınmıştır. Çalışma devam ederken 1976 yılında koltuk altı pozitif olan kadınlara CMF kemoterapisinde eklenmiştir. Aynı memede kanserin tekrarlaması oranı meme koruyucu cerrahi sonrası 20 yıl sonunda %8.,8 iken radikal mastektomi yapılan grupta 2.3% olarak bulunmuştur. Karşı memede kanser görülmesi veya uzak organda metastaz ortaya çıkması her iki grup ararsında da benzer bulunmuştur. 20 yıl sonunda herhangi bir neden ile ölüm meme koruyucu tedavi veya radikal mastektomi sonrasında benzer bulunmuştur. Bu oran meme kanseri nedeniyle ölümlere bakıldığında da benzer bulunmuştur (%24.3 ve %26.1).

Araştırmacılar sonuç olarak erken evre meme kanseri nedeniyle ameliyat edilen kadınlardaki uzun dönem yaşamın meme koruyucu ile radikal mastektomide benzer olduğunu ve meme koruyucu cerrahinin bu kadınlarda uygun olacagi vurgulamışlardır.

Hemoroid Çeşitleri Nelerdir?

İç Hemoroid hastalığı; kalın bağırsağın iç kısmında yani Rektum bölgesinde gelişmeye başladığından, çoğu kez ilk aşamalarda hasta tarafından fark edilmemektedir. Kanamalı seyreden hastalık, dış Hemoroid’e göre nispeten daha az ağrılıdır. İlerleyen aşamalarda zarar görmeye devam ettiği için daha da fazla şişerek büyüyen basur memeleri, hastanın anüsünden dışarıya çıkmaktadır. Son aşamasına gelen dış Hemoroid hastalığındaysa; kalın bağırsak içerisinde yer kalmadığından, kişi eli ile basur memelerini içeriye itmeye çalışsa da bu mümkün değildir. Her iki tip Hemoroid hastalığının da vakit kaybetmeden tedavi edilmesi gerekmektedir.https://www.youtube.com/watch?v=h_68alQC6VU

Hemoroid hastalığı insanların oldukça büyük bir bölümünde görülen ve kalın bağırsaktaki damar dokusunun zarar görmesin neticesinde gelişen bir rahatsızlıktır. Tuvalet alışkanlığının yanlışlığı, kuru gıdalar ile beslenme ve yeterli su içmeme gibi nedenlerce tetiklenen Hemoroid hastalığı; ilerleyen aşamalarda kanama ve şiddetli ağrılara neden olarak, kişinin sosyal hayatını ve dolayısı ile psikolojisini muazzam derecede etkileyen bir hastalıktır. Tuvaletin yapılması esnasında ıkınma ve çok fazla zorlanma nedeni ile kasılan anüs kasları, kalın bağırsak içerisinde bulunan ve zaten sert halde zarar vermeye çok müsait olan dışkının damar tabakasına daha da çok zarar vermesini sağlamaktadır. Kalın bağırsağın dışarıya açılan ve Rektum olarak adlandırılan bölgesindeki damar tabakası, bu etkiler sonucunda hasar görerek genişler ve basur memesi denen formu alır.

Hemoroid hastalığı gelişim gösterdiği bölgeye göre iç Hemoroid ve dış Hemoroid olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Dış Hemoroid; anüs bölgesi çevresinde oluşan basur memeleri nedeni ile kişinin kanamalı ve son derece şiddetli basur ağrıları yaşamasını sağlayacak bir şekilde gelişir. Dış Hemoroid hastalığında basur memeleri dışarı olduğundan kişinin oturup kalkması dahi oldukça güç bir hale gelmektedir. Anüsün hemen dışarısında olduğu için dış etkilere çok açık olan basur memeleri, bu etkiler nedeni ile çatlayarak kanamaya sebep olur. Ayrıca oluşan yaralar vücudun dış kısmında olduğundan enfeksiyon kapmaya da oldukça müsaittir. Hastanın günlük yaşamını son derece olumsuz olarak etkileyen dış Hemoroid hastalığı, kişi hareket ettikçe daha da kötü bir hale gelmektedir.

Demans ve Tedavi Yapımı

Demans, ciddi zihinsel yetenek kaybını tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Bu, hafıza kaybını içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir. İnsanlar yaşlandıkça hafıza kaybı normaldir, ancak günlük yaşamı bozmaya başladığında, bunama nedeniyle olabilir. Demans, beynin dokularına zarar veren altta yatan hastalıklardan kaynaklanır. Bu hasar beynin düzgün çalışmasını zorlaştırır ve hafıza kaybı ve karışıklık gibi sorunlara yol açar.demans nedir, demans tedavisi, demans tedavisinde önemli noktalar

Demans Nedir?

Alzheimer hastalığı ve vasküler hastalık demansın iki ana nedenidir. Kafa yaralanmaları, alkolizm, Parkinson hastalığı ve diğer durumlar da daha az olası olmasına rağmen. Demans geliştiren birini tanıyorsanız, düşünmedeki değişikliklerin beyin hasarından kaynaklandığını ve o kişinin demansın geçici mi yoksa kalıcı mı olduğunu belirlemek için tıbbi bir değerlendirmeye sahip olması gerektiğini anlamak önemlidir. Enfeksiyonlardan ve ilaç yan etkilerinden kaynaklanan demans genellikle tersine çevrilebilir, ancak ilerleyici hastalıkların neden olduğu genellikle tersine çevrilemez.

Demansı kim alır?

Amerika Birleşik Devletleri’nde, 65 yaşın üzerindeki insanların yaklaşık yüzde 10’unda bunama vardır. En sık 85 yaş üstü kişilerde görülür. Demans birkaç yıl içinde ilerler. Birden fazla inme geçiren kişilerin, bazı kronik hastalıkları olan hastalarda olduğu gibi demans gelişme olasılığı daha yüksektir.

Birisi Demans Aldığında Ne Olur?

Demans sevdiklerinizin tedirgin olmasına neden olabilir. Davranış değişiklikleri ve duygusal sıkıntı yaygındır. Bazı insanlar hafif ajitasyon yaşarlar, bu da onları karakter dışı şekilde hareket ettirir. Daha şiddetli ajitasyona sahip olanlar, güven verebilecek bakıcılara veya amirlere ihtiyaç duyabilirler, çünkü bu durumdaki insanların inatçı veya gergin olması yaygındır.

Ajitasyon zamanla kötüleşir ve kalıcıdır. Karşılaşabileceğiniz bazı davranış sorunları şunlardır:

 • Dikkat talepleri
 • İlerleme hızı, arama veya rummaging
 • İsabet
 • Isırma
 • Bağırmak
 • Tehdit
 • İnatçı katılmayı reddetme
 • Sinirlilik ve hayal kırıklığı

Bir hasta fiziksel, tıbbi, psikiyatrik veya çevresel nedenlerden dolayı ajite olabilir.

Fiziksel ve Tıbbi Konular

Demansı olan bir kişi geçmişte bir semptom olarak ajitasyona sahip değilse veya normalden daha fazla ajite olmuşsa, sorun tıbbi veya fiziksel bir durumla ilgili olabilir. Ani bir hastalık, hastalığın neden olduğu ajitasyon ve karışıklık olayı olan deliryuma neden olabilir. Bu soruna neden olabilecek bazı tıbbi durumlar şunları içerir:

 • Zatürre
 • kurutma
 • Zayıf beslenme
 • Mesane enfeksiyonları
 • Kronik hastalık alevlenmeleri (örn. Diyabet veya astım)

Ayrıca herhangi bir yeni ilacı veya yakın zamanda değiştirilmiş dozları da düşünebilirsiniz.

Ajitasyonun Çevresel Nedenleri

Demansı olan bir kişi genellikle belirsizliği sağlıklı bir insanın yapabileceği şekilde ele alamaz. Bu, ortamındaki herhangi bir değişikliğin hastanın tedirgin olmasına neden olabileceği anlamına gelir. Bu nedenle, hastanın ortamının çok gürültülü, yanlış ısıtılmış veya zayıf aydınlatılmadığından emin olmak önemlidir, çünkü bu faktörler ajitasyon ve diğer sorunların artmasına neden olabilir. Bir rutine uymak da önemlidir. Hasta çok uzun süre bırakılırsa veya aynı anda çok fazla kişi tarafından çevrilirse rahatsız olabilir.

Hangi Psikiyatrik Belirtileri Bekleyebilirim?

Sevdiğiniz kişinin yaşayabileceği bazı yaygın psikiyatrik sendromlar arasında psikoz , öfke, saldırganlık, depresyon ve anksiyete bulunur. Psikozu olan insanlar gerçek ve mantıksız olanlarla temas etmeyebilir. Gerçek olduğunu düşündükleri şeyleri hayal edebilirler ve sanrılar ve halüsinasyonlar yaşayabilirler.

Demansı olan hastalar da öfkeli veya agresif olabilirler. Demans, beynin, disinhibisyon adı verilen öfkeyi yönetme yeteneğine zarar verir. Bu, hastaların göz ardı edildiğini, kötü muameleye maruz kaldıklarını veya tehlikedeymiş gibi hissettikleri için çatlamasına neden olabilir. Eskiden kolay olan basit görevleri tamamlayamamanın hayal kırıklığı, öfkenin başka bir nedeni olabilir . Demansı olan bir kişinin hissettiği öfke ve saldırganlık sözlü hakaretler, suçlamalar, işbirliğini reddetme, hatta bazı durumlarda fiziksel saldırı şeklinde olabilir. Kendine zarar verme de mümkündür. Bu tür bir davranış fark ederseniz, yaralanma olasılığını azaltmak için ortamın güvenli olduğundan emin olun.

Hastalar daha önce keyif aldıkları aktivitelerde neşe bulmayı bıraktığında, depresyona girmeleri muhtemeldir. Bu zevk eksikliği bir semptomdur ve doğrudan demanstan kaynaklanan bozulmadan kaynaklanmaz. Depresyon tedavisi hastalara yardımcı olabilir ve sanrı olasılığını azaltabilir. Anksiyete de depresyon ile kendini gösterebilir , ancak bu aslında demansın erken evrelerinde olabileceğinin bir göstergesidir.

Demansı Nasıl Tedavi Edebilirim?

Doğru ortamı sağlamak, bir hastayı ilaçla tedavi etmek ve aileye destek almak, profesyonellerin demansı ve onunla birlikte gelen ajitasyonu tedavi etmenin yollarından sadece birkaçıdır. Örneğin, bazı insanlar fiziksel olarak rahatsız olduklarında tedirgin olabilirler. Doktorlar muhtemelen aileyi hastayı rahat tutmak, rutin ve destek sağlamak hakkında konuşacaklardır .

İlaçlar ayrıca ajitasyonu azaltmaya yardımcı olabilir. Sedasyon bir krizde kullanılabilir ve bir hastayı birkaç saat uykulu yapabilir. Bu etkilere neden olmayan uzun süreli tedaviler vardır, ancak bazen ilacın çalışmaya başlaması haftalar sürebilir. Bir antipsikotik deliryum ve psikozu azaltabilir ve doktorlar bazen uykusuzluğa yardımcı olmak için benzodiazepinler veya trazodon reçete eder. Onlar olabilir reçete Tezgah üstü yöntemler işe yaramadığında artrit kaynaklı depresyon veya ağrı için antidepresanlar. Buspiron uzun süreli anksiyete kontrolüne yardımcı olabilir. Öfke ve saldırganlığı azaltmak için, doktor uzun süreli tedavi için divalproex önerebilir. Bazı durumlarda antipsikotik de kullanılabilir. Doktorun, ilaçları reçete etmeden önce hastanın bu ilaçlarla etkileşime girecek başka sağlık koşulları veya ilaçları olmadığından emin olması gerekecektir.

Multiple Skleroz Hastalığı

Multiple Skleroz
MS, sinir hücresini koruyan ve gelişimini sağlayan miyelin kılıfın bağışıklık sistemi tarafından yıkıma uğratıldığı otoimmun inflamatuvar bir hastalıktır.
MS, sinir hücresini koruyan ve gelişimini sağlayan miyelin kılıfın bağışıklık sistemi tarafından yıkıma uğratıldığı otoimmun inflamatuvar bir hastalıktır. Bu yıkım sonucu omurilik ile beyin arasındaki iletişim kesilir ve en sonunda sinir hücresi ölür. MS hastalığının belirtileri spazm, idrar kaçırma, bağırsak sorunları, yürümede zorluk ve yorgunluktur.

MS hastalığının tedavisinde hedeflenen başarıyı yakalamak için yapılması gereken 2 temel amaç vardır;

1) Merkezi sinir sisteminin bağışıklık sistemi tarafından yıkıma uğramasını engellemek

2) Yıkıma uğrayan hücreleri onarmak

Kök hücreler bu 2 temel amaç için uygundur. Bağışıklık sisteminin miyelin kılıfı ve sinir hücresini yıkıma uğratmasını engellemek amacıyla, kendi kan ya da kemik iliğinden elde edilen kan kök hücre nakil işlemi sonrasında yoğun bağışıklık sistemini baskılayıcı tedavi uygulanan hastalar üzerinde klinik çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar sonucu hastaların bir bölümünde hastalıkta herhangi bir ilerleme olmadığı, bazılarında ise iyileşme olmadığı geri kalanlarda ise hastalığın gerilediği görülmüştür.

Hayvanlar üzerinde yapılan deneylerde embriyonik kök hücre ya da yetişkin beyin kök hücrelerinden elde edilen genç prekursör hücrelerinin nakil edilmesiyle hasarlanmış sinir hücrelerinin miyelin kılıfının onarımının mümkün olduğu tespit edilmiştir. Bu miyelin kılıf onarımı direkt ya da dolaylı olabilir. Direkt miyelin kılıfın onarımı; prekursör kök hücrelerin miyelin oluşturucu hücrelere dönüşümüdür. Dolaylı miyelin kılıfın onarımı ise prekursör kök hücrelerin bağışıklık sistemini baskılayıcı moleküller salgılayarak sinir hücrelerinin gelişmesini ve büyümesini sağlaması, yeni kan damarları oluşturması, ve/veya nitrik okside bağlı hücre yıkımını azaltmasıdır

Selülite Karşı Faydalı Besinler

Selülite Karşı Faydalı Besinler

Kepekli ve yulaflı tahıllardır. Bunlar kilo kaybı sağlar ve metabolizmayı canlandırır. Vücudun fazla olan suyunu atması için kereviz, beyaz ve kırmızı turp, vb) maydanoz ve çilek yemekte yarar var. Ananas, metabolizmayı hızlandıran enzimlere sahiptir. Yulaf ezmesi de kolajen yapımı için gereklidir.

Bol bol su içmek de selülit oluşumunu engellemek açstndan ijorofhdif. Ancak oturarak yudum yudum içmenin çok sağlıklı olduğunu belirtmeden edemeyeceğim. Su birdenbire çok fazla içildiğinde, suda eriyen vitaminlerin idrar yolu ile sürüklenip gitmesine neden olduğu için vücuda fayda sağlamaz.

Diyet Uzmanı Ender Saraçtan Selülit Yağları Reçetesi

Sağlıklı bir yaşam için yazıları ve çalışmalarıyla ünlü olan Dr. Ender Saraç’tan selülit yağı masajı reçetesini sizlerle paylaşıyoruz.

Ender Saraç’ın kendi tecrübelerine dayanarak geliştirmiş olduğu bu masaj yağını en az 3 hafta boyunca uygulanmasını tavsiye etmekte ve 1-2 ay içinde sonuç verebildiğini söylemektedir.

İşte o reçete:
Yarım tatlı kaşığı kadar susamyağını, yarım kahve kaşığı kadar portakal yağını, 4-5 damla biberiye yağı, 10 damla kekikyağını bir kapta karıştırınız.

Daha sonra bu karışımı hafif derecede ısıtın (vücut ısısına yakın olması önemlidir).

Selülit olan bölgeye ellerinizle masaj yaparak sürün ve iyice yedirdikten sonra hafifçe bir şekilde cildi kızartacak şekilde ham ipek keseyle veya kabak lifi gibi bir keseyle sertçe bastırarak en az 10-15 dakika masaj yapın.

Daha sonra ise yağlı selülitli bölgeyi mutfak streçini kullanarak iyice sarın ve hemen ter atmak için spora veya egzersize gidebilirsiniz.

En az 20 dakika aktif ve terletici olan hareketleri yaptıktan sonra banyoda elinizle iyice ovalayarak selülitli bölgeyi yıkayınız.

Eğer vaktiniz varsa bu işlemi sabah ve akşam olmak üzere 2 defa, eğer yoksa günde sadece bir kez yapmalısınız.

Saç Ekimi Fiyatı ve Tedavisi

Saç Ekimi

Öyle ya da karar youv’e ciddi bir saç nakli olan düşünüyorsanız? bir araba satın alma gibi,
Saç Ekimi İstanbul

Saç nakli maliyeti pahalı bir süreçtir ve uzun bir süre sonra için sonuçlar ile yaşayacaksınız. Bir Yugo veya bir Ferrari olmak için saç nakli istiyor musunuz? Seninle konuşmak ilk cerrah ile bir saç restorasyon cerrahisi atlamış dan alıcının pişmanlık mı?. Sadece bir araba satın alma gibi, saç nakli maliyeti, saç nakli klinik veya cerrah ve kullanılan teknikleri seçenekler çok çeşitli vardır. etrafında bir akıllı alıcı ve mağaza olun ve dikkatli bir karar.

Saç nakli Cerrah Nitelikler
İstanbul saç ekimi

İlgili sorun ve cerrahın kimlik bilgilerini görebilirsiniz. bilgi için bak
saç ekimi fiyatları

* AACS: Estetik Cerrahi American Academy of
* ISHRS: Saç Ekimi Cerrahlar için Uluslararası Toplum
* AHLC: Amerikan düşmenin Konseyi
* ABHRS: Saç Cerrahisi Amerikan Board
Saç ekimi fiyatı

 

Saç Restorasyon Cerrahi Amerikan Board saç nakli için özel doktorlar belgeleyen sadece pano örgüttür. bir doktor onlardan bir sertifika varsa, o saç nakli ameliyatları belli bir miktar yaptığını ve her ikisi de sözlü ve yazılı sınavında başarılı garanti eder.
Saç nakli Maliyet
saç ekim merkezleri

Ücretler telefon kote asla … Her insanın ihtiyaç ve beklentilerini farklıdır. Eğer saç nakli maliyeti kliniğine klinik değişir bulacaksınız. Eğer karar için belirleyici bir faktör olan en düşük maliyetle kaçınmalısınız. ancak, düşük ücret düşük ücretler deneyimi veya kötü itibar onların eksikliği telafi etmek için teklif saç nakli doktorlar da vardır mükemmel saç nakli cerrahı vardır.

Ücretler tüm takip ziyaretleri içermelidir.
saç ekim merkezi

Zaman da çok saç nakli seansları istenen etkiyi elde etmek için gerekli olacak nasıl ele alınması gerektiği, saç nakli maliyeti dikkate alınarak. Bazı doktorlar tek saç nakli saç ekimi ücretleri
ameliyatı gerektirebilir büyük “megasessions” yok. 2-3 küçük nakli yapabilir Diğerleri aynı etkiyi elde etmek için. saç restorasyon cerrahisi her türü için maliyet, doktor tarafından

20lik Diş Ağrısı Nasıl Geçer

20lik Diş Ağrısı Nasıl Geçer
Bilinmesi gereken bir gerçek var ki 20lik dişler çok kolay apse yapabilen ve çürüyebilen dişlerdir. Doktorların ortak tavsiyesi 20lik dişlerin çekilmesidir. Bu dişleri çektirmediniz ve şuan ağrısını çekiyorsanız, 20lik diş ağrısı nasıl geçer buna göz atalım.

20lik Diş Ağrısı Nasıl Geçer ? : Diş ağrının ne kadar acı veren bir durum olduğunu anca çeken bilir. 20’li yaşlara gelen bir çok birey bu sorunla karşı karşıya gelmektedir. Diş ağrısı vücutta ki tüm ağrılar içerisinde en sinir bozan ağrıdır şüphesiz.

20lik dişler hem çıkarken hemde çıktından sonra ağrılara sebep olurlar. Yirmilik dişler normal şartlarda yirmili yaşlarda ağızda en arka dişler olarak çıkmaktadır. Bazı bireylerde ağızlarında boşluk olmadığından dolayı yirmilik dişler yamuk ya da eğri çıkabilirler. Bu hem çok acı verici hem de uzun bir tedavi süreci olan durumdur.

20lik dişler çıkmaya başlarken, ağızda ki diğer dişler sıkışarak yirmilik diş için yer açar. Bu durum ateşe ve aşırı ağrıya neden olur. 20lik dişler ağrıdığı zaman aynı zamanda baş ağrısına neden olur hatta ağrısı öyle şiddetlidir ki ağızda ki başka dişler ağrıyormuş gibi hissedebiliriz.

Diş ağrılarını genel olarak geçirebilecek ilk akla gelen şey karanfil yağıdır. Aktardan alabileceğiniz karanfil yağını pamuğa sürerek ağrıyan dişinizin üzerine koyabilirsiniz. Çok geçmeden ağrının geçtiğini göreceksiniz ama bu geçici bir işlem olduğundan diş hekiminize gitmeyi ve 20lik dişinizi çektirmeyi ihmal etmeyin.

20lik diş çekimi normal şartlarda sanıldığı gibi zor bir operasyon değildir. Dişçiniz önce dişinizi uyuşturacaktır ve sonrasında 1 dakika bile sürmeden dişinizi çekecektir. Eğer dişiniz için çekim uygun değilse dişçiniz tarafından 20lik diş ameliyatı ile çekim işlemi yapılabilir. 20lik diş ağrısı nasıl geçer sorusuna verilecek en güzel cevap hekime giderek 20lik dişin çekimini yaptırmak olacaktır.

Tedavi Türünüze Göre Ortodonti Fiyatları

Tedavi Türünüze Göre Ortodonti Fiyatları

Birçok insan dişlerini beğenmediği için gülümsemekten çekinir. Halbuki tedavisi zahmetsiz ve rahat olan ortodonti, kendinizi insanlardan sakınma gibi bir hataya düşmenizi engeller. Böyle bir güzellik kazandıran tedaviyi yaptırmakta sakın gecikmeyin. Üstelik günümüzde ortodonti fiyatları bu kadar uygunken gülümsemenizi insanlara özletmenin hiçbir anlamı yok.

Ortodonti, çarpık ve benzeri şekillerden dolayı dişinizde meydana gelen hoş olmayan görüntüyü düzgünleştiren bir branştır. Alt ve üst olmak üzere iki çenenize de tedavi uygulanabilir. Görüntüsünün hoş olmamasının yanında, çarpık dişin temizliği de çok zordur, bu da diş etlerinizde bazı hastalıklara sebep olup aynı zamanda dişlerinizi de çürütebilir. Bu sebepten baş ağrısı, sırt ağrısı bile çekebilirsiniz. Sebebi eklemlerde bozukluk oluşturmasıdır. Ufak bir araştırma yapıp ortodonti hakkında bilgilenin ve gerekiyorsa bir an önce tedavinizi yaptırın.

Tedaviye ihtiyaç duyup duymadığınızı diş hekimi belirleyebilir. Muayene olduktan sonra dişlerinizin durumuna göre tedaviniz için ortodonti fiyatları belirlenir. Yapılacak tedavinin de saptanmasıyla ummadığınız kadar kısa vakitlerde sağlıklı dişlere ve muhteşem gülüşlere kavuşursunuz.

Sağlıklı Gülümsemeler İçin Diş Tedavisi Fiyatları

Çekinmeden gülümsemek ve sağlıklı dişlerle ağrısız beslenmek istiyorsanız dişlerinizin temizliğine önem göstermelisiniz. Belki temizlik konusunda özensizliğinizden belki de beslenme şeklinizden dolayı dişleriniz zamanla yıpranabilir, çürük oluşumu görülebilir. Tüm bunlardan farklı olarak kalıtsal nedenlerden dolayı dişlerinizde istediğiniz beyazlığa bir türlü ulaşamıyor olabilirsiniz. Bu gibi durumlarda yapmanız gereken dişlerinizi tedavi ettirmektir.

Dişinizin problemi belirlendikten sonra diş tedavisi fiyatları hakkında kısa bir araştırmanın ardından tedavi sürecini bir an önce diş hekimine giderek başlatın.

Diş tedavisinin, dişin durumuna göre çok fazla çeşidi vardır. Kimi tedaviler tek seansta biterken, kimileri ise aylar hatta yıllar sürebilir. Uzun süren tedaviler genellikle tel tedavileridir. Bu durumda diş tedavisi fiyatları için tedavinin türüne ve süresine göre değişiyor diyebiliriz.

Sağlıklı dişlere sahip olmak istiyor, istediğiniz gibi gülebilme özgüvenini kendinizde bulabilmeyi arzuluyorsanız geç kalmış sayılmazsınız. Sağlık alanında yapılan birçok gelişme sayesinde en uygun fiyatlardan hayalini kurduğunuz dişlere, tedavi olarak kavuşabilirsiniz. Her insan yemekten tat almayı ve güvenle gülümsemeyi hak eder.

AKNE (Akne Vulgaris) Nedir

Akne, cilt hastalıkları doktoruna en sık başvurma nedeni olan deri hastalıklarından birisidir. Ergenlik döneminin herhangi bir anında, toplumun % 70’inde akne görülür. Akne, yani sivilce problemi hastaların aileleri tarafından bile bazen önemsenmeyebilir ve olduğu hale bırakılabilir. Ancak, aktif akne zamanla bitse bile en azından aknenin bıraktığı izler kalıcıdır. Ayrıca bu izlerin görünümü kişinin özgüvenini etkileyerek, psikolojik olarak kişide hoşnutsuzluk yaratabilir. Bu nedenlerle akne, hasta ailesi tarafından, clt hastalıkları doktorunda tedaviye yönlendirilmelidir.

(Aknede LAZER tedavisi )

Akne, deri altındaki yağ bezlerinin ve kıl köklerinin iltihaplanmasıdır. Tıp dilinde sivilcenin diğer adı aknedir. Sivilcenin çıkmasında 4 ana faktör etkili olmaktadır :

1- Yağ bezi aktivasyonu,
2- Yağ ve kıl kanalının tıkanması ( siyah noktalar ),
3- Yağ kanalı içindeki mikrop sayısının artması,
4- Şişme, kızarıklık ve iltihaplanmadır.

Yağ bezlerinin en yoğun olduğu yerler olan yüz, dekolte, sırt cildi üzerinde değişik formda sivilceler oluşarak, aknenin genel görüntüsünü ortaya koyar. Kıl ve yağ kanalının tıkanmasıyla gözlenen “siyah noktalar” ve “beyaz noktalar” aknenin ilk evreleridir. Kırmızı, deriden kabarık, küçük aknelere “papül”, iltihaplanmış, uçları beyazlaşmış, deriden kabarık olanlara “püstül”, bütün bunlara ek olarak deri altında bir sertlik oluşturan ve üstelik ağrı da yapan aknelere “kistik akne” denir.

Genellikle insanların akneyle geçirdikleri dönem 5-15 yıl arasıdır. Ancak hangi yaşta olursak olalım akne tedavi edilmelidir. Ciltte derin çukurlara, kalıcı izlere neden olmadan en kısa sürede tedaviye geçmekte fayda vardır.

Tabii ki akne oluşumu büyük bir oranda hormonların yükselmesi ve yağ bezi salgısının artmasıyla ortaya çıkan ergenlikle bağlantılıdır. Bunun yanında :
Genetik,
Çevre faktörleri,
İlaçlar,
Stres,
Yanlış cilt bakım ürünleri ve kozmetik makyaj malzemeleri,
İklim şartları,
Kişinin çalışma ortamı,
Hormonal bozukluklara neden olan hastalıklar ( ör: polikistik over hastalığı, tiroid bezi hastalıkları ),
Ultraviyole ışınları da akneye neden olabilmektedir.

REFLÜ NASIL GEÇER

REFLÜ NASIL GEÇER

Reflü hakkın da birçok kişi çeşitli varsayımlar da bulunabilir. Ancak reflü hastalığı halk arasın da genel olarak bir mide hastalığı olarak bilinmektedir. Bu durum doğru bir yargı olarak kabul edilir. Reflü hastalığı bir mide hastalığı olarak hayatımızın içerisine girer ve yer edinir. Bu durum da reflü hastalığı için genel bilgiler vererek insanların bilinçlenmesini sağlamak da oldukça doğru bir davranış olacaktır.

Reflü hastalığı hakkın da var sayımlar da bulunarak hassas bir durum olduğu kabul edilmeli ve ona göre bir davranış içerisine girilmelidir. Reflü hastalığı hakkın da daha geniş bir bilgi verecek olur isek durumu en iyi şu şekil de açıklayabiliriz. Reflü hastalığı mide içerisin de bulunan mide sıvısının yani mukoza adı verilen bir çeşit salgı maddesinin çeşitli nedenlere bağlı olarak artış göstermesi ve bu artış sonucun da tüm mideyi kaplaması ile açıklayabiliriz. Bu durum da çeşitli rahatsızlıklar ve bu rahatsızlıkları tetikleyen bazı belirtiler ortaya çıkar. Reflü hastalığının belirtileri oldukça genel bilgiler şeklin de verilmektedir. Bu bilgiler kesin yargılar şeklinde de karşımıza çıkabilir. Ancak reflü hastalığının en temel belirtileri arasın da mide yanmaları mide ağrıları ve mide krampları yer alabilir. Bu durum da bu şikayetleri sıklıkla yaşar hale geldi iseniz bu durum da uzman bir doktora başvurmanız da yarar vardır. Reflü hastalığının tedavi edilmemesi durumun da durum çok daha ciddi sonuçlar doğurabilir. Bunların dışın da reflü hastalığının tedavi edilmesi yaşam kalitesinin yükseltilmesi açısından da oldukça önemlidir. Reflü hastalığı çeşitli çevresel faktörlere dayalı bir şekil de ortaya çıkmaktadır. Bu çevresel faktörlerden başlıca olanları sigara ve alkol bağımlılığı bol ilaç tüketimi aşırı stres ve düzensiz beslenme alışkanlıkları şeklin de sıralanabilir. Bu durumlar üzerin de ayrı bir özen göstererek genel olarak hastalığın yıpratıcı etkilerinden kurtulabilirsiniz. Reflü hastalığı tedavi yöntemlerinin sonuç vermesi ile iyileşme gösterir. Reflü hastalığının geçmesi için genel olarak uzman bir doktor yardımı alarak düzenli bir şekil de tedavi edilmesi gerekmektedir.